تازه های سایت

16. بهمن 1396 - 11:49
نابرابری سبک زندگی مسئولین مرفه با معیشت مردم انقلابی
رفاه زدگی مسئولین پای کاردردهه چهارم انقلاب اسلامی؛
نابرابری سبک زندگی مسئولین مرفه با معیشت مردم انقلابی
نویسنده: 
جهانگیر نیکخواه
رفاه زدگی مسئولین پای کار در دهه چهارم انقلاب اسلامی بیشتر به چشم می خورد و در مقابل کسی که رفاه طلب باشد نمی تواند در برابر خواسته های مردم که ذینفع انقلاب اسلامی هستند چاره اندیشی کند، به نظر می رسد مسئولین درآغاز دهه کنونی، بایدغربالگری شوند.

به گزارش کوثرخبر، جهانگیر نیکخواه - انقلاب اسلامی با عبور از بحران های عظیم اززمان شکل گیری آن تا به امروز،درپیشبرد اهداف و آرمان های اعتلاء بخش خودبامشکلات وموانعی روبرو بوده که دربرخی مواقع عده ایی باایجاد بحران هایی که اغلب قصد تعرض وسهم خواهی ازنظام راداشته اندکه سرانجام بامقاومت ملت دربرابر دیدگاهها ونظریه برخی از سیاسیون که قصد براندازی نظام را در ذهن خودپرورش می دادند روبرو شدند و ضروری است بعد از گذشت 4 دهه از عمر بابرکت انقلاب شکوهمند اسلامی، نسبت به آسیب شناسی جدی،انتظاراتی رادرافکار عمومی ایجاد کردکه مسئولین نظام بایک رویکردمنطقی در تراز مفهوم واقعی انقلاب،به اعتلای راه اسلامی تداوم بخشندو بر همین اساس، مسئولین در موقعیت های خدمتگزاری به مردم برآیند واینگونه نباشد که مسئولی از سر خدمت،به قدرت رسیده باشد.

مطالبه گری ازمسئولین دردولت دوازدهم توسط خبرنگاران وصاحب نظران و پاسخگویی آنان به اندازه مسئولیتی که دارند نیست و در مواقعی مشاهده می شود که مسئول، بین خودومردم فاصله گذاری کرده و عدم نظارت به کارکردمسئولین ریز ودرشت که در برخی مواقع با نگاه چشم داشتی مقام بالادستی که دارند موجب پایمال شدن حقوق ملت رافراهم می آورد،ایجادفاصله بین سبک زندگی مسئولین با مردم،تفاوت های زیادی احساس می شود،به نوعی که اغلب مسولین خودراازمردم جداکرده اند ودرشرایط بدبینانه، بایداین فاصله گذاری برچیده ومانع غرب زدگی مسئولین درکشور شود و همواره نیاز جامعه به ترویج و توسعه اخلاق اسلامی در بین مسئولین احساس می شود.

امر به معروف و نهی ازمنکر مسئولین دربرهه کنونی ضروری به نظر می رسد وحفظ ظواهر مسئولین در موقعیت اداری و غرب زدگی آنان در زندگی روزمره، علی رغم اینکه سبک مدیریتی کشور با سبک زندگی مسئولین مرفه بامعیشت مردم انقلابی برابری نمی کندو این موضوع باعث عدم برقراری عدالت اجتماعی در جامعه شده وهمین اتفاق سبب محدودتر شدن انتقاد از مسئولین را به همراه دارد و منتقد واقعی بعد از پرسش های بی پاسخ ازمسئولین، با انگ های مختلف از جمله، تضعیف نظام و سایرموارد، عقب رانده می شوندوبایستی مفهوم برخی کلمات بازشناسی ودربین مردم گسترانیده شود که مردم همواره ساده زیستی مسئولین رالمس کنند که در شرایط کنونی این احساس در بین مسئولین ومردم دیده نمی شود.

بی شک مهره چینی برخی دولتهادرمعرفی مدیران خود که اغلب پاسخگو نیستند و برخی مدیران و روسای ادارات در شهرستانها به برج سازی مشغول هستندو بخش اعظمی از مسئولیت هایی راکه عهده دارند را رها نموده و در برافراشتن ساختمان های شیک در شهرک های، شهرهای تازه توسعه یافته اقدام می نمایند که این بحران در این دوره از انقلاب اسلامی، موجب تشدیدخصوصی بودن انقلاب راکرده است که خود به خود ملت را از این میراث کهن سلب اختیار می نمایندودر این میان با دیدگاه منصفانه، استعفای صادقانه و در بدبینانه ترین نگاه،عقب راندن اینگونه مسئولین به حفظ آبروی نظام جمهوری اسلامی تداوم می بخشد.

ترش رویی در انتقاد از سیستم دولتی و غضب تند مسئولین موجب وقوع حرکت خطرناک را به همراه دارد و درادامه با آغاز هجمه وعیب جویی از منتقد برمی آیند و تهمت هایی را منتسب منتقد می کنند و به عبارتی دور خود و مسئولیتی که دارند حصارکشی و قلمروی را برای خود تعیین می کنند تا آنجائیکه هیچ کس حق اظهارنظری نداشته باشدوبه این شکل زاویه بین مردم ومسئولین باز شده ورفته رفته پای اختلاس وحقوق های نجومی و سایرمواردآشکار می شودوچه پنهان کاری هایی که هنوز از آن رونمایی نشده است.

نقدشیوه های اجرایی دولت، باید در یک فضای گسترده انجام پذیرد و اگر تا این مرحله انتقادگویی نشود، بی شک رسانه های غربی با استفاده از تکنولوژی مخرب مجازی،نسبت به هدایت افکار عمومی این ملت گام برمی دارندودر این شرایط،نقدپذیری مسئولین می تواند راهگشا و درادامه نسبت به عملیاتی نمودن برنامه های اجرایی اقتصاد و اشتغال بحرانی موجود در جامعه را نجات بخش باشند.

رفاه زدگی مسئولین پای کار در دهه چهارم انقلاب اسلامی بیشتر به چشم می خورد و در مقابل کسی که رفاه طلب باشد نمی تواند در برابر خواسته های مردم که ذینفع انقلاب اسلامی هستند چاره اندیشی کند و به نظر می رسد مسئولین درآغاز دهه کنونی، بایدغربالگری شوند ومدیران به عبارتی بساز، بفروش را به عقب برانند و در مقابل جوانان فرهیخته و دلسوز انقلابی را پای کار انقلاب اسلامی سوق دهند وحرکت جهادی رابه معنای واقعی نظاره کنند.

جهانگیر نیکخواه - خبرنگار خبرگزاری تسنیم

انتهای پیام/

 

نظرات کاربران

پایگاه اطلاع رسانی امام خامنه ای
سایت اطلاع رسانی دانا
پایگاه خبری تحلیلی سبلانه
مبایل و تبلت TECH 21
پایگاه خبری تحلیلی شمالغرب
سایت خبری ازناو خلخال
شرکت ارتباطات امگا گستر
لابراتوار تخصصی پروتز های دندانی علیپور
 تالار و رستوران بزرگ فرهنگیان در گیوی افتتاح شد
کمک های مردمی و پشتیبانی از جبهه مردمی انقلاب اسلامی