تازه های سایت

3. دى 1396 - 22:49
تهاجم اقتصادی مانع تحقق اقتصاد مقاومتی
نویسنده: 
جهانگیر نیکخواه
اقتصاد اسلامی و رشد آن بر مبنای جهان بینی توحیدی، کارگزاران اقتصادی را به سمت تضمین و تامین اقتصاد بر پایه اسلامی با اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولیدات داخلی و ارتقای روحیه خودباوری، مقابله با آسیب های اقتصادی غربی را امکانپذیر می کند.

به گزارش کوثرخبر، جهانگیر نیکخواه - مولفه های اقتصاد مقاومتی و تبیین آن در جامعه و متوازن سازی مقوله های دیگر از جمله تولید و مصرف داخلی، در میزان بالندگی و رشد همه جانبه مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سایر موارد دخیل بوده و در یک نگاه می توان به این نتیجه رسید که مقابله با آسیب های جدی واردات بی رویه، مصرف صحیح در کنار اسراف و بی تفاوت نبودن در برابر مصرف تولیدات داخلی، ضمن دست یابی به اندیشه های مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ایی(مدظله العالی) همواره می توان در جهت شکوفایی و پویایی اقتصاد میهن جمهوری اسلامی ایران گام برداشت.

اقتصاد اسلامی و رشد آن بر مبنای جهان بینی توحیدی، کارگزاران اقتصادی را به سمت تضمین و تامین اقتصاد بر پایه اسلامی با اصلاح الگوی مصرف، حمایت از تولیدات داخلی و ارتقای روحیه خودباوری، مقابله با آسیب های اقتصادی غربی را امکانپذیر می کند و در این زمینه با بکارگیری روحیه خودباوری و بهره وری با پتانسیل نیروی بسیج، در جهت رشد اقتصاد ملی، اقدام و عمل حرکت کرد.

مقاومت اقتصادی

با بررسی نظریه های علما و پژوهشگران تراز اول انقلاب اسلامی در مکتب اقتصادی، به این نتیجه دست پیدا می کنیم که در دین اسلام، هرگونه انحراف اقتصادی بی معنی بوده و در این زمینه، دین، راهبر و راهگشای مسائل و مشکلات اقتصادی به شمار می رود و با توجه به دقت و تبیین درست آن با فرهنگ سازی اسلامی، می توانیم به ارزش ها و فاکتورهای بهینه آن که برگرفته از مقاومت اقتصادی است در جامعه دست یابیم و در این شرایط مولفه های دیگر در کنار فرهنگ سازی از جمله،ساماندهی نظام بانکی بر اساس معیارهای اسلامی، تعریف رشد جمعیتی بر اساس نظریه های کارشناسی دقیق، هموار ساختن اقتصاد در کنار معنویات به طوری که سنت بازار قدیمی از بین نرود و بر اساس ساختارها و سنجش بازاریان گذشته و دوری از الگوی سرمایه داری باشد، موفق به بهره برداری از مقوله های دینی مقاومت اقتصادی می شویم.

ترازوی اقتصادی کشور باید متناسب با کفه دیگر ترازو باشد تا ضمن دستیابی به مقوله فهم و درک اندیشه اسلامی، بتوانیم در مسائل مادی که در حقیقت معیشت و امرار معاش جمعیت در حال ساکن نظام اقتصادی باشد و بر اساس اندیشه های اقتصادی، ضمن پاسخگویی به نیازهای جامعه، در رشد نقدینگی و سرمایه گذاری آن در چرخه تولیدات دیگر می توانیم به پویایی اقتصادی مثبت در جامعه برسیم و با استفاده از این روش به توازن تولید و مصرف صحیح دست یابیم.

اقتصاد فعال، متناسب با شرایط و روش های سیاست گذاری بازار می تواند، با مقاوم سازی به مقابله با تهاجم اقتصادی غرب رفت و در این حوزه لازم است ضمن اقدام و عمل در برابر دشمن ایستادگی نمود و با استفاده از مقاومت اقتصادی در اشتغال و جذب نیروهای کارآمد و نیروی کار در جامعه را تربیت داد.

اصطلاح مقاومت، باید بر مبنای اسلامی تعریف شود تا با دین باوری و تعریف ارزشهای دینی  و بسط و گسترش آن در جامعه، ضمن فرهنگ سازی صحیح، به اشتغال مولد و پایدار رسید و از این منظر می توان از عقاید و نظریه پردازی های علمی و دینی علمای دین اسلام بهره جست و ساختارهای اقتصاد کشور را بر پایه آن استوار نمود و با ایده های نو به صورت جمعی کارشناسی و آگاهانه دست یافت.

باز نمودن گره های کور و پیچیده اقتصادی بر اساس رشد و هزینه های جاری کشور می تواند آینده درخشان اقتصادی را در جامعه نظاره گر شد وبا این روش ضمن اینکه جامعه را از سستی و منفعل بودن دور می کنیم بلکه، به ساختارهای نوین اقتصاد اسلامی و مقاومت انسانی دست می یابیم و با این حرکت پیش به جلو، می توانیم به اقتدار و عزت فرا ملی اقتصادی دست یابیم.

اقتصاد مردمی

تبیین مولفه های اقتصادی بر اساس منویات مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ایی(مدظله العالی) رسیدن به اقتصاد مردمی می باشد با این تفسیر که محوریت اقتصاد جامعه توازن و پایداری، زمانی تحقق می یابد که مردم در آن اقتصاد نقش مستقیم و شایسته ایی داشته باشند و با فعال سازی، نقش مشارکت مردمی در آن به عنوان تامین مواد اولیه به غیر از خام فروشی محصولات مواد اولیه و معدنی، دخیل نمودن ثروت و سرمایه های مردمی در کشور که کاربرد و نقش سازنده آن در اقتصاد کشور مهم بوده و از این طریق می توان شاهد شکوفایی و رشد و بهره وری صحیح اقتصاد در کشور باشیم  که در واقع دست مستقیم مردم در اقتصاد آن کشور نقش بسزایی دارد.

توانمند سازی نیروهای جوان، محرک و نیروی کار یک کشور بازوی قوی اقتصادی آن کشور محسوب می شود و ایجاد کارخانه های کوچک زودبازده در مناطق محروم همراه با آموزش به نیروی بیکار و شبکه سازی هوشمند در کنار سایر تکنولوژی مدرن و استفاده از نحوه کاربردی آن سیستم ها با مسائل روز، با توسعه و مشارکت مردمی یکدست و وسیع می توان دست یافت و بر اساس همین روش ها به اصل 44 قانون اساسی را مد نظر قرار داده و در نهایت به تقویت بنیه اقتصادی بر پایه مشارکت و حضور مردم رسید.

فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در جامعه

تلاش در جوامع اسلامی امری اجتناب ناپذیر بوده و توصیه کار و تلاش در آن سفارش شده است و در این راستا ضمن اینکه نیروی کار در آن جامعه  با کسب و کار اسلامی آشنا می شوند و با روشهای دینی کار، خانواده و معیشت را در زندگی بکارگیری می نماید که همواره کار وتلاش در اسلام سفارش شده و دراین رابطه ضمن کارآفرینی، می توان به مولفه های اشتغال نیز دست یافت و از این طریق، فرهنگ سازی اقتصاد مقاومتی در جامعه را نظاره گر شد.

بکار بستن ایده های کارآفرینان در امور تولید مستقیم و اشتغال پایدار در کشور، ریشه کن نمودن معضل بیکاری در جامعه شد و می توان از این طریق موجب فراهم نمودن زندگی اجتماعی برپایه نگرش های اسلامی را ترویج داد و با این تعریف که فرهنگ سازی اقتصادی می تواند در بین مردم باروری بیشتری داشته به طوری که استفاده از روشها و تکنولوژی روز دنیا با استفاده از کشت محصولات گلخانه ایی و کم آب بر، سرمایه داخلی را رونق بخشید و در کنار رونق اقتصادی به ترییت نیروی انسانی کارآمد بر اساس رعایت شاخص های اسلامی و فرهنگ دینی نائل شد.

اقتصاد با صرفه جویی هم تراز می باشد و ایده های نوین و یکپارچه، ضمن سود آوری ارزی برای کشور دارد می تواند روشهای کشاورزی را از روش سنتی به روش مکانیزه و تکنولوژی روز دنیا ارتقا داد و این فرصت می تواند به در آینده با اندوخته های ارزشمند در تفکر جوان ایرانی را در صنعت و سایر بکار بست.

حمایت همه جانبه از تولید ملی

اقتصاد ملی یایدار و با ثبات در جامعه، می تواند بانگاه هوشمندانه و حمایت همه جانبه باشد که در این زمان با عزم راسخ و با تلاش واحد و توانمند با دستیابی به تولیدات داخلی گام برداشت و ضمن عبور از بحران وابستگی اقتصادی، به عزتمندی و سربلندی در جامعه و سطح منطقه دست یافت و با این نگاه در تامین کالاهای اساسی به بیگانگان وابسته نخواهیم شد و با بالا بردن راندمان چرخه تولید و اشتغال، دشمن را ناامید کرده و با استفاده از جهاد اقتصادی در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز موفق شد.

خدمت رسانی در حوزه اقتصادی تاثیر بسزایی در مدیریت کشور دارد و با تقویت این روش، سبب عقب نشینی و عدم تعرض دشمن شد و کارگزاران نظام می بایست ضمن ایجاد بسترهای مناسب کسب و کار، با افزایش راندمان تولید و صادرات به کمک اقتصاد کشور آمد و با استفاده از روش ها و بنیان های قوی اقتصادی، عظمت و شکوه فکر و کار ایرانی را که برگرفته از شاخصه های اسلامی است را به دنیا صادر نمود و با خودکفایی و ارائه شبکه های منظم هوشمند به زیرساخت های اقتصاد مقاومتی کمک کرد و به شرطی که حمایت همه جانبه از رویکرد این طرح با گرایش ملی و فراملی در زندگی اجتماعی و اسلامی فراگیر باشد.

شکست تحریم های غرب با تقویت نظام اقتصادی و بانکی فراهم خواهد شد و جوانان کارآمد و متعهد را با عنوان های تخصصی خود به کار گماشت تا بر اساس حمایت قوی از تولیدات داخلی، به بازار و رونق اقتصادی آن قوت بخشید تا به معنی واقعی به اقتصاد در جامعه رسید واین امکان زمانی میسر می شود که موضوع تولید  ملی و حاکمیت از کسب و کار با سرمایه ایرانی صورت پذیرد.

اقدام و عمل انقلابی

داشتن روحیه انقلابی و خودباوری در کنار همه ظرفیت های توسعه یافته و نیافتاده کشور، با جایگزین نمودن اقتصاد درآمدزا در آن با جابه جایی صنعت گردشگری، با صنعت نفت شد و بهره مندی از پتانسیل های حوزه گردشگری می توان در یک اقدام و عمل، تحسین برانگیز گام برداشت و در کاهش وابستگی به ذخائر زیرزمینی در اقتصاد جامعه شد و این هدف، ضمن ایجاد بهره وری عمیق اقتصادی و پرهیز از اسراف را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

صرف مصرف به معنای عام، آسیب بزرگ جوامع بشری در عصر حاضر تلقی می شود که در این وضعیت ضمن پایمال نمودن منابع ملی، و به دور واقع شدن اقدام و عمل در جامعه با زیاده روی مفرط در آینده نزدیک را شاهد خواهیم بود و حداکثر استفاده از ظرفیت های موجود جامعه می تواند به خودباوری در این امر مهم دست یافت.

بالا بردن روحیه خودباوری و بهره گیری از فرصت های اقدام عملی و توجه به ظرفیت های آگاه سازی دانش بنیان در اقتصاد و مولفه های تحرک مالی در جامعه و تبیین آن در سوق دادن مردم به مطالبات اقتصادی، می تواند در کوتاه و بلند مدت تاثیرگذار باشد و در این زمینه با ایجاد ارتباط خودباوری و فعال سازی سیستم اقدام و عمل، عامل محرک رشد اقتصادی در کشور را فراهم می آورد.

انتهای پیادداشت/

 

نظرات کاربران

پایگاه اطلاع رسانی امام خامنه ای
سایت اطلاع رسانی دانا
پایگاه خبری تحلیلی سبلانه
مبایل و تبلت TECH 21
پایگاه خبری تحلیلی شمالغرب
سایت خبری ازناو خلخال
شرکت ارتباطات امگا گستر
لابراتوار تخصصی پروتز های دندانی علیپور
 تالار و رستوران بزرگ فرهنگیان در گیوی افتتاح شد
کمک های مردمی و پشتیبانی از جبهه مردمی انقلاب اسلامی