تازه های سایت

20. شهريور 1396 - 2:49
سازمانهایی که متقاضی شرکت درفرایندجایزه ملی کیفیت وبهره وری هستند می بایست پس از اجرای آموزشهای موردنیازوتشکیل تیم ارزیابی نسبت به انجام خودارزیابی اقدام نمایند.

به گزارش کوثرخبر، رویکرد شبیه سازی جایزه؛ در این روش که شبیه ارزیابی ارزیابان ارشد می باشد مراحل ارزیابی به شرح زیر است:

1_تعیین مدیر پروژه از طرف مدیریت ارشد

2_تعیین و انتخاب تیم های ارزیاب

3_تعیین و انتخاب تیم های گزارش نویس(اظهارنامه)

4_مراجعه اعضای تیم گزارش نویس به واحد ها و اطلاعات قبلی تکمیل شده حاصل از سایر روش های ارزیابی مانند پرسشنامه،کارگاهی و پروفورما

5_تهیه گزارش برای هریک از معیارها

در این قسمت تیم گزارش نویس می بایست براساس منطق رادار برای هریک از معیارهای توانمندسازها و نتایج عملکرد سازمان، اقدامات انجام شده را ثبت نماید.روش کار بدین صورت خواهد بود که تیم گزارش نویس برای معیار رهبری،رویکردهای سازمان و اقدامات انجام شده و ارزیابی و بازنگری رویکرد ها را تشریح میکنند و برای معیارهای نتایج روند آماری عملکرد سازمان،اهداف تعیین شده،مقایسه و ترازیابی های انجام شده، علل رسیدن یا نرسیدن به مقادیر هدف  و محدوده آمار موجود را ثبت می کنند.

6_ پس از اتمام گزارش،کمیته ارزیاب تشکیل و برای بررسی صحت اطلاعات و رعایت معیارهای مدل نسبت به ارزیابی گزارش اقدام می کنند.

7_ با اتمام بررسی اولیه اظهارنامه، تیم ارزیاب برای ارزیابی و کسب شواهد مورد نیاز به واحدهای مختلف مراجعه می کنند.

8_ پس از اتمام ارزیابی جلسه مدیریت ارشد سازمان به همراه تیم های ارزیاب و گزارش نویس تشکیل و درخصوص نقاط قوت سازمان،حوزه های بهبود پروژه های تعریف شده و اجرا شده و یا پروژه های در دست اقدام به تفاهم می رسند.

9_ تکرار ارزیابی ها در دوره های مختلف به منظور اطمینان از اجرای پروژه های بهبود

از آنجاییکه روش شبیه سازی همانند روش ارزیابی تیم ارزیاب دبیرخانه جایزه کیفیت و بهره وری است،لذا یکی از مزیت های روش کارگاهی آشنایی مدیران و کارکنان از فرایند ارزیابی می باشد.این روش میزان مشارکت مدیران و کارکنان را بالا برده و مقاومت آنان در فرآیند استقرار را کاهش می دهد.

هریک ازروشهای ارزیابی دارای نقاط قوت وضعف هستندو بهترین آنها روشی است که سازمان ترکیب هریک ازروشهارابا توجه به فرهنگ سازی خودبارعایت الزامات تهیه وآن رابومی می کند.براساس بررسی های بعمل آمده هریک ازروشهارامی توان براساس معیارهایی مقایسه کرد،درمقایسه روشهای ارزیابی صورت گرفته نشان می دهدکه روش پرسشنامه درمقایسه باسایرروشهابه امکانات کمتری احتیاج داشته وقابلیت اجرای سریع دارد ولیکن این روش برای سازمانهایی مناسب است که درشروع فرایند خودارزیابی باشند.

شرکت درفرایندجایزه ملی تعالی سازمانی

سازمانهایی که متقاضی شرکت درفرایندجایزه ملی کیفیت وبهره وری هستند می بایست پس از اجرای آموزشهای موردنیازوتشکیل تیم ارزیابی نسبت به انجام خودارزیابی اقدام نمایند.ازطریق خودارزیابی سازمان به پروژه های بهبود خواهد رسیدکه اجرای این پروژه ها منجربه بهبودسیستم های مدیریتی سازمان خواهدشد.

به عبارت دیگرسازمان برای رسیدن به جایزه ملی کیفیت وبهره وری می بایست قدم های ذیل رابردارد:

قدم اول: توجیه مدیریت نسبت به اهمیت مدل تعالی

قدم دوم: تعیین مدیرتعالی سازمان

قدم سوم: برگزاری دوره های آموزشی تربیت ارزیاب درسازمان

قدم چهارم: برگزاری دوره های تربیت خودارزیاب

قدم پنجم: انجام خودارزیابی به یکی ازروشهای خودارزیابی

قدم ششم: تهیه گزارش خودارزیابی وتعیین نقاط قوت وحوزه های بهبودسازمان

قدم هفتم: تعریف واجرای پروژه های بهود برای ارتقای توانمندی های سازمان در مسیرتعالی

قدم هشتم: تهیه اظهارنامه خودارزیابی

قدم نهم: ارسال اظهارنامه به دبیرخانه جایزه کیفیت

قدم دهم: ارزیابی توسط تیم ارزیابی جایزه کیفیت ازسازمان

سطوح تعالی در کسب جایزه

سطوح تعالی سازمان ها را در دستیابی به تعالی متمایز می کند و میزان موفقیت آنها را دردستیابی به تعالی نشان می دهد.

سطح اول: دریافت گوهینامه

سازمان هایی که کوشش می کنند عملکرد فعلی خود را به کمک یک مدل تعالی سازمانی مانند مدل بالدریچ در قالب معیارهای 9گانه دسته بندی نمایند.

سطح دوم: دریافت تقدیر نامه

سازمان هایی که سعی دارنداجزای 9گانه را پیاده سازی و اجرا نمایند و در صورت کسب حداقل 400 امتیاز در این سطح به صورت رسمی قرارداد می گیرند.

سطح سوم: تندیس بلورین

این نوع سازمان ها بایستی طبق مدل به سرعت و منظم و براساس جداول و برنامه ریزی های از قبل تعیین شده  حرکت کنند و در صورت کسب امتیاز بالای 550 به عنوان برگزیده جایزه کیفیت و دریافت تندیس بلورین معرفی می شوند.

سطح چهارم: تندیس سیمین

این نوع سازمان ها به صورت سریع فرایندها را طی کرده و از اطلاعات جامع و معتبر و به موقع استفاده می کنند و با معیارهای کمی مورد سنجش قرار می گیرند.این نوع سازمان ها بایستی بیش از 630 امتیاز کسب نموده تا به عنوان برگزیده و برنده جایزه تندیسی سیمین معرفی شوند.

سطح پنجم: تندیس زرین

در این سازمان ها معیارهای 9گانه و اجزاء آنها پیاده شده و به صورت استاندارد و با سرعت و دقت اجرا و خودارزیابی نهادینه شده است.سازمان هایی که بتوانند حداقل700امتیاز کسب کنند به عنوان برنده جایزه کیفیت اروپا و دریافت تندیس زیرین کیفیت معرفی می شوند.

برنامه ریزی وتدوین اظهارنامه

گام اول: در این مرحله ابتدا سازمان اظهارنامه تعالی سازمانی را تدوین نموده، سپس یک تیم از ارزیابان تعالی آموزش دیده این اظهارنامه تعالی را برمبنای منطق بررسی نموده و گزارش بازخورد که شامل نقاط قوت و فرصت های بهبود هریک از معیار ها است را مشخص می نماید.

گام دوم: تیم مدیریت با انجام خودارزیابی موافقت نموده و یک نفر را به عنوان مدیر پروژه یا مدیر تعالی سازمانی مشخص می نماید.مدیر تعالی سازمانی نقش مهمی را در تدوین اظهارنامه تعالی برعهده دارد.مسئولیت اعضای تیم تعالی،هماهنگی بین اعضا،برگزاری دوره آموزش تدوین اظهارنامه تعالی و ویرایش نهایی گزارش به دست آمده از اطلاعات جمع آوری شده برعهده مدیرتعالی سازمانی است.

گام سوم: تیم ارزیابان تعالی بعد از آموزش های لازم یک نسخه از اظهارنامه مالیاتی را در اختیار داشته و بعد از مطالعه آن نقاط قوت و فرصت های بهبود را مشخص می کند.

مدیر تعالی سازمانی با هماهنگی اعضاء تیم تلاش می نماید تا از طریق برقراری ارتباطات گزارش کاملی را در رابطه با نقاط قوت و فرصت های بهبود جمع آوری نموده و براساس آن برنامه ای منسجم را برای سازمان طراحی نماید.

عدالت امیرزاده، کارشناس مدیریت شهری و سازمانی

انتهای یادداشت/

نظرات کاربران

پایگاه اطلاع رسانی امام خامنه ای
سایت اطلاع رسانی دانا
پایگاه خبری تحلیلی سبلانه
مبایل و تبلت TECH 21
پایگاه خبری تحلیلی شمالغرب
سایت خبری ازناو خلخال
شرکت ارتباطات امگا گستر
لابراتوار تخصصی پروتز های دندانی علیپور
 تالار و رستوران بزرگ فرهنگیان در گیوی افتتاح شد
کمک های مردمی و پشتیبانی از جبهه مردمی انقلاب اسلامی