نمایش 1 - 10 از 123
زندگی مدرنیته امروزی؛ نه به فرزندآوری!
زندگی مدرنیته امروزی بخصوص در کلان شهرها خواسته یا ناخواسته زندگی را تقریباً برای خانواده ای که بیش از یک فرزند دارند تلخ می کند، تلخی زندگی برای خانواده ها را می توان در کرایه خانه های سنگین، کاستی های اقتصادی با شرایط کنونی و دغدغه کار و مسکن خلاصه کرد.
مدعی العموم موظف است تا تقصیر یا قصور دستگاههای مسئول در ارائه مجوزهای صنفی به قاتل آتنا را رسیدگی و علیه آنان طرح دعوا کند.
کارشناس آی سی تی مطرح کرد:
کارشناس آی سی تی گفت: این روزها با توسعه فناوری آی تی و آی سی تی و ایجاد کسب و کار و توسعه اشتغال در شرکت های دانش بنیان می توان خلع وارد بر اشتغالزایی را از بین برد.
پاسدار آن رنج كوتاه ‌مدتي هستیم كه علاجي دوسويه دارد
یادداشت/
پاسدار آن رنج كوتاه ‌مدتي هستیم كه خداي متعال گفته كه بي ‌پاداش نمي‌ماند و مشتاقانه و صبورانه می پذیریم آن درد‌هایي را كه علاجي دوسويه دارد.
چه نیروهایی"آتش به اختیار"ند
وقتی کاستی هایی در حوزه های متعدد بخصوص در کار دستگاه های فرهنگی رخ می دهد لازم است نیروهای "آتش به اختیار" آقا برای جبران کاستی ها وارد عرصه شوند تا پیام انقلاب اسلامی را ترویج دهند.
"شعار"هایی که به "آتش به اختیار" رهبری ختم شد!
با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتظار بر این است که قول ها و عده های 4 سال قبل وی شکل عملیاتی به خود گرفته و صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.
باید با در نظر گرفتن پروژه های انسان محور جایگاه انسان را در فضای شهری مورد توجه ویژه قرار دهیم و شهرنشیان را به اصول مبتنی بر شهر نشینی، حضور در اجتماع، نحوه استفاده از فضای شهری و ...تشویق کنیم.
طلاق؛ بهانه یا یک مُلزم اجتماعی
هر چند بیکاری و اعتیاد و ده ها معضل اجتماعی زمینه ساز طلاق هستند، اما آیا می توان این معضل اجتماعی را یک مُلزم اجتماعی برشمرد یا به یک بهانه تشبیه کرد که تنها صورت مسئله را پاک می کند؟
پوپولیسم قطبی و دولت کریمه؟!
تلاش برای ماندگاری در قدرت به هر قیمتی و ریاست طلبی همان چیزی است که در آموزه های دینی مذموم شمرده شده اما به زعم بازیگران اصلی حوزه سیاست در ایران، گویا این توصیه ها فقط برای عوام گفته شده و خواص به آن نیاز ندارند.اشخاص خاص گفته یا ناگفته خود را قطب می دانند.
برای رسیدن به مفهوم کلی"اتش به اختیار" بایستی افکار و اذهان متوجه کاستی های پیرامون خود باشند و با شناخت کافی از کمبود ها راهکار جهادی را برای مرتفع ساختن آنها ارائه کنند.

صفحه‌ها