خوب
20% (84 رای)
متوسط
2% (9 رای)
ضعیف
71% (301 رای)
نظری ندارم
7% (30 رای)
تمام آرا: 424