تب‌های اولیه

خوب
20% (76 رای)
متوسط
2% (9 رای)
ضعیف
69% (259 رای)
نظری ندارم
8% (30 رای)
تمام آرا: 374